Ondersteuning opstart Sterke Lekdijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Uitgevoerd door: IPM-team van de Kristal Compagnie, met o.a. Wim vd Weijden (PM), Kees Veraa (TM), Astrid Stokman (OM), René vd Berg (MPB), Peter Slot en Erik Tempels

April – oktober 2017

Opdracht: Het ondersteunen en opleiden van twee relatief onervaren IPM projectteams bij het opstellen van hun plannen van aanpak voor de Verkenning van 2 HWBP projecten, de eerste projecten van het programma ‘Sterke Lekdijk’. Dit betrof de snelle opstart van de dijkversterking projecten Salmsteke en Wijk bij Duurstede – Amerongen tot aan het verkrijgen van de subsidie­beschikkingen, en daarmee ook een ‘vliegende start’ op het hele programma Sterke Lekdijk. De doelstelling was om de opdracht binnen een taakstellende deadline te realiseren.

Uitvoering: De Kristal Compagnie realiseerde zich dat de vraag primair draaide om de ondersteuning van de HDSR IPM teams en om daarbij een zo groot mogelijke leereffect te bewerkstelligen richting volledig zelfstandig opererende projectteams. Tegelijkertijd is KC de uitdaging aangegaan om de projectdoelen te behalen met een ambitieuze planning (resultaatverplicht-ing). Om die reden hebben we ervoor gekozen om een compleet IPM-schaduwteam in te zetten, aangevuld met specialisten op het terrein van planning, kostenraming, projectbeheersing en ondersteuning alsmede een technisch auteur.

Als Kristal Compagnie hebben we met de uitvoering van deze opdracht aangetoond de kennis, ervaring en aanpak in huis te hebben, op alle IPM-vakgebieden, om een typische Waterschap opgave op vernieuwende wijze, tijdig en met hoge kwaliteit op te kunnen leveren. Bij de begeleiding en coaching van de twee IPM-teams hebben we kunnen putten uit een jarenlange ervaring in het begeleiden van IPM-teams en specifiek HWBP projectteams. Kern van onze aanpak is geweest om, op basis van een veilige omgeving met wederzijds vertrouwen, de IPM-rolhouders zichtbaar maar op de achtergrond te ondersteunen bij het zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden. Waar kennis en ervaring ontbrak, is het meester-gezel-leerling principe gehanteerd: eerst voordoen, vervolgens samendoen en daarna zelf doen. Naast de vakinhoudelijke kennis zijn story-telling, challengen en coaching de belangrijkste competenties geweest die het KC schaduwteam heeft getoond.

Behaalde resultaten: Door de grote ambitie van het waterschap is dit ook voor ons een spannende opdracht geweest. Eindresultaat was dat beide HDSR IPM-teams tot zelfstandigheid zijn gebracht, en voor beide projecten op tijd de subsidiebeschikking is aangevraagd en verkregen. Voor die tijdigheid heeft het KC team ook belangrijke inhoudelijke bijdragen moeten leveren. Afgelopen zomer (2019) is van het eerste van de 2 projecten de Verkenning afgerond en het VKA opgeleverd, geheel volgens het tijdens deze opdracht opgestelde PvA.

Feedback Opdrachtgever: Tijdens de evaluatie van de opdracht hebben alle betrokkenen, zowel de twee projectteams als de opdrachtgever, uitgesproken dat de kracht en inzet van het schaduwteam essentieel zijn geweest en dat het ‘loslaten’ tegen het einde van de opdracht heeft bewezen dat de teams klaar waren voor het vervolg. Ook heeft HDSR gemeld dat de KC de opdracht naar haar volle tevredenheid heeft uitgevoerd, en daarmee ook een bijdrage heeft geleverd om het HWBP programma te gebruiken als een ‘vliegwiel’ naar een lerende organisatie voor de Sterke Lekdijk.