HWBP-2 programma van WSHD

Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta (WSHD)

Programmamanager: Wim van der Weijden, van maart 2011 – december 2014 en daarna een half jaar coach van zijn opvolger en de IPM projectteams.

Opdracht: Planning en uitvoering van het HWBP-2 programma van WSHD, 14 projecten met een totale waarde rond 500M€. Hierbij zijn diverse vernieuwingen ingevoerd, zowel op programma- als projectniveau, om het programma te versnellen, de kwaliteit te borgen en risico’s beter te managen.

  • Introductie van Prince-2 en IPM voor projectmanagement; ‘best practices’ uitgerold in de organisatie en meester/gezel/leerling programma opgezet.
  • Planfases van alle projecten versneld met behulp van diverse optimalisaties en parallelschakeling van activiteiten; introductie van ‘probabilistic plannen’.
  • Introductie van ‘E&C’-tenzij (Engineering &Construct) aanbestedingen; gebruik van ‘Systems Engineering’ met hergebruik van vraagspecificaties waarmee een enorme versnelling en kwaliteitsverbetering is bereikt in de aanbestedingen.
  • Inrichting systeemgerichte contractbeheersing en uitrol in organisatie.
  • Risicomanagement strategie (RISMAN) verder ontwikkeld; risicomanagement locatiegericht gemaakt waardoor beheersmaatregelen concreet werden.

Context: In 2010 waren de HWBP-2 projecten stilgelegd. De eerste uitdaging was om weer in control te komen, waartoe een nieuwe governance structuur is opgezet en ook goed werkend is gekregen. Vervolgens werd een flinke versnelling van het programma gevraagd om weer op het HWBP-2 schema te komen.

Behaalde resultaten: 6 projecten volledig opgeleverd, afgerekend en overgedragen per eind 2014; het volledige programma ligt ruim voor op de planning bij aanvang en zal volgens prognose 30% minder kosten dan de originele baseline van 2011. Met stevig programmamanagement is WSHD van hekkensluiter tot koploper gebracht in het landelijke HWBP-2 programma.

De meeste ingevoerde vernieuwingen zijn vanuit het programma ook succesvol uitgerold in de hele WSHD organisatie.

Voor meer informatie open de Interne Nieuwsbrief Hoogwaterbeschermingsprogramma-2