Interim programmamanager HWBP-2 voor HHNK

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Programmamanager: Wim van der Weijden, van februari-mei 2015.

Opdracht: Als interim programmamanager tijdelijk aansturen van een cluster projecten in het HWBP-2 programma van HHNK.

Context: Een aantal sleutelfiguren in het programma was weggevallen zodat snel een interim manager nodig was om het programma te leiden. Na benoeming van een nieuw afdelingshoofd zijn de projecten weer overgedragen.

Behaalde resultaten:

  • Project Koegraszeedijk gestart en gerealiseerd. Zeer tijdkritisch project vanwege marinedagen in Den Helder.
  • Project Texel ter visie gelegd; planning uitgedaagd en geoptimaliseerd; zakelijk dispuut met ingenieursbureau gecontroleerd geëscaleerd.
  • Project Den Oever – hardheidsclausule verkregen van minister voor vergoeding overschrijding voorbereidingskosten; planning uitgedaagd.