Groot onderhoud oeverconstructies centrum Delft

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Technisch manager/contractmanager: Patrice Nederhorst, sept. 2013 – sept. 2016

Opdracht: In het kader van groot onderhoud aan de oeverconstructies in het centrum van Delft en rondom de nieuwe Maximabrug in Alphen aan den Rijn het vervangen van circa 1800 m kademuur en het realiseren van 6 nieuwe wachtplaatsen voor de beroepsvaart. Totale projectomvang ca. 5,5 M€. De opdracht betrof het voorbereiden van de uitvoering, het begeleiden van het engineeringstraject, het opstellen van een aanbestedingsdossier, het contracteren van een aannemer, het begeleiden van de uitvoering door middel van Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en de oplevering van het werk aan de beheersorganisatie.

Uitvoering: In de voorbereidingsfase heeft Patrice het projectplan geschreven en de uitvraag voor de contractering van een ingenieursbureau opgesteld. Hij heeft de selectieprocedure voor het ingenieursbureau begeleid en was verantwoordelijk voor de overal coördinatie van het projectteam en het ingenieursbureau tijdens de voorbereidingsfase. Na afronding van de contractstukken verantwoordelijk voor het contracteren van een aannemer door het opstarten, doorlopen en afronden van een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Tijdens de uitvoering heeft Patrice als technisch/contractmanager gefunctioneerd met de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, scope, financiën, risico’s en het aansturen van een team van SCB toetsers voor de uitvoeringsbegeleiding.

Behaalde resultaten:

  • Oplevering van referentieontwerp en basisovereenkomst met vraagspecificatie en relevante annexen.
  • Beheerst aanbestedingstraject met kwaliteit als bepalende component voor de uiteindelijke selectie.
  • Tevreden stakeholders door het uitvoeren, implementeren en evalueren van het KES proces.
  • Project in een complexe binnenstedelijke omgeving (kabels en leidingen, bomen, monumentale panden, kritische omgeving) binnen tijd, budget en kwaliteit opgeleverd.
  • Minimale hinder voor de vaarweggebruikers
  • Door de uitgevoerde SCB, de kennis en ervaring van de aannemer maximaal benut maar ook de verantwoordelijkheid en risico’s voor de opdrachtgever geborgd.

Feedback opdrachtgever:

ing. T.W. Heins, bureauhoofd Onderhoud en Verbetering Stedelijk Gebied, Prov. Zuid-Holland: “Patrice weet projecten goed op hoofdlijnen te sturen maar heeft ook oog voor belangrijke details. Een voorbeeld hiervan is dat Patrice zeer gedegen de te contracteren eisenboom in bovengenoemd project doorlopen heeft.”