mei 2018 – Raamovereenkomst met HH De Stichtse Rijnlanden

HDSR heeft 6 percelen (voorlopig) gegund aan ‘Waterbond’, wat daarmee de meest succesvolle mededinger was in de Europese aanbesteding ‘Detacheringsdiensten’. De combinatie Waterbond bestaat uit Ingenieursbureau Tauw en de Kristal Compagnie Coöperatie als hoofdaannemers, aangevuld met een zestal gespecialiseerde onderaannemers. Onze ervaring, visie en enthousiast ondernemerschap hebben ook hier weer de doorslag gegeven. En daar zijn we trots op!

Wij feliciteren alle winnaars uit deze tender en kijken vooruit naar het opbouwen van een mooi partnerschap met hen en opdrachtgever HDSR.