juni 2021 – Raamcontract RWS gegund aan KCC!

Het volgende raamcontract is een feit! De raamovereenkomst met Rijkswaterstaat voor projectbeheersing, systeemgerichte contractbeheersing en integrale veiligheid is definitief gegund aan Kristal Compagnie.

Fijn voor onze leden dat ze vanuit de coöperatie nu ook rechtstreeks met RWS zaken kunnen doen.

Tevens een bewijs van kwalitatieve groei van onze coöperatie. Door de ervaring, kennis en senioriteit van onze leden te bundelen zijn we prima in staat om dit soort pittige tenders volledig op eigen kracht tot een goed einde te brengen.

#Kristalcompagnie #Trots #RWS