jan 2020 – Jubileumjaar Kristal Compagnie!

Dit jaar gaat de Kristal Compagnie Coöperatie haar eerste lustrum vieren. Een jubileum commissie is al hard aan het werk om de nodige festiviteiten te organiseren.

In zijn Nieuwjaarstoespraak maakte voorzitter Wim van der Weijden melding van dit heuglijke feit. Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst, gehouden op 8 januari in het koetshuis van kasteel Haarzuilen, waren ruim 40 leden en vrienden van de coöperatie aanwezig. In zijn toespraak gaf Wim ook toelichting op de plannen van het coöperatiebestuur voor 2020, wat vooral een jaar van “binden, boeien en consolideren” moet gaan worden. Met veel aandacht voor het leveren van kwaliteit, het benutten van onze gezamenlijke kennis en ontwikkelen van meer eigen producten. We zijn een community van ondernemers en willen zeker geen “detacheringsclub” worden.