april 2021- Demografische, economische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen 2020-2050

Tijdens de ledenvergadering van KCC op 7 april 2021 besprak Koos van Dijken, senior-onderzoeker bij Platform31, vanuit de optiek van gemeenten en regio’s belangrijke trends, ontwikkelingen, uitdagingen, opgaven en onzekerheden in de demografische, economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland voor de komende 30 jaar. Wat betekent bijv. de vergrijzing voor de benodigde woningmarkt? Wat gaat er veranderen in de mobiliteitspatronen en wat betekent dat voor de ruimtelijke ontwikkeling? ‘Food for thought’ en interessante vraagstukken, zo oordeelden de leden na afloop. Informatie die wij als KCC zeker in ons dagelijks werk bij onze opdrachtgevers mee zullen nemen!