dec 2017 – ALV Kristal Compagnie Coöperatie

Tijdens de reguliere maandelijkse ledenbijeenkomsten van november en december is er, in 2 delen, ook een formele ledenvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke ALV items is Wim van der Weijden herkozen als bestuurslid.

Het bestuur en de vergadering toonden zich zeer tevreden over de groei van de Kristal Compagnie, zowel in aantal leden (nu 21) als opdrachtgevers en opdrachten. We gaan ons bezinnen of de procedures en regels van de coöperatie aanpassing behoeven bij de schaalgrootte die we nu bereikt hebben. Dit jaar willen we doorgroeien naar 30 leden, allemaal senior, zelfstandige specialisten die hoge kwaliteit leveren.