Steven Rodenhuis

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Technisch manager, adviseur contracten, probleemoplosser. Steven werkt vanuit de (technische) inhoud naar de best mogelijke contractering en uitvoering.

Ervaring: Vanuit een achtergrond in de scheepsbouw heeft Steven zo’n 20 jaar ervaring opgedaan met natte waterbouwkundige constructies en installaties zoals tunnels en bruggen. Dat heeft hij gedaan in diverse rollen, van ontwerper tot contractmanager, technisch manager en projectleider, zowel voor opdrachtgevers (RWS, provincie, gemeente) als opdrachtnemers van infrastructurele werken. Thuis in alle contractvormen en SCB, EMVI, risicomanagement.

Quote: “Ik wil het verschil maken in moeilijke vraagstukken in een technische – bestuurlijke – politieke omgeving.“

Eigen onderneming:   S. Rodenhuis