Ronald Löhr

Actief lid van de Kristal Compagnie

Rol: Project- en procesmanager, coach en gespreksleider. Ik zet me graag in om Nederland “een beetje mooier te maken”, op lokaal tot regionaal niveau, in landelijk en stedelijk gebied, met nat en droog. Inhoud gaat daarbij hand in hand met het creëren van draagvlak, zonder het einddoel of de deadline uit het oog te verliezen.

Ervaring: Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met gebiedsontwikkelingen, de kennisontwikkeling van het vakgebied en het betrekken van de omgeving daarbij. Ik wissel proces- en projectmanagement af met lijnmanagement en heb een eigen coachpraktijk. Gespreksleiding verzorg ik graag bij informatieavonden waar het spannend dreigt te worden, maar ook als onafhankelijk voorzitter van klankbordgroepen en symposia. Tevens: medeoprichter en redacteur van het Zelfstandig Nieuwsblad.

Quote“Luister, heb oog voor elkaars belangen, wees doortastend én mild. Moeten-willen-kunnen-verleiden gaan daarbij hand in hand.”

Eigen ondernemingPlein13 Consultancy