Pieter van den Nieuwenhuizen

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder, rustbrenger en coach. Stijl van werken is te omschrijven als verantwoordelijk, integer en mensgericht. Zijn kernkwaliteit is het creëren van rust, een verbinder van partijen én realiseren van voortgang in complexe dossiers. Pieter staat voor het resultaat!

Ervaring: Zeer lange ervaring als project- en interimmanager, opgedaan bij een veelheid aan gemeenten. Pieter werkt graag aan het realiseren van concrete en maatschappelijke doelen in de publieke sector. Door zijn brede ervaringen op zowel het ruimtelijke als het sociaal-maatschappelijke vlak is hij in staat om complexe projecten snel te doorgronden en daaraan richting te geven.

Voor de gemeente Overbetuwe heeft hij recent de invoering van de Omgevingswet begeleid als programmamanager.

Quote: “De focus ligt niet alleen op doel en resultaat, maar ook op de mensen waarmee wordt samengewerkt. Samenwerken levert het beste resultaat!”

Eigen onderneming: Pieter van den Nieuwenhuizen Consultancy

LinkedIn profiel