Patrice Nederhorst

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Resultaatgedreven projectmanager/leider, contractmanager, technisch manager. Ondernemend, collegiaal, motiverend, groot gevoel voor verantwoordelijkheid en gewend om meerdere projecten tegelijk te coördineren. Kan functioneren op verschillende niveaus, van tactisch tot operationeel.

Ervaring: Meer dan 15 jaar ervaring als projectmanager/leider en adviseur in de civiele techniek, opgedaan bij waterschappen, provincie, rijkswaterstaat, gemeenten en ingenieursbureaus. Speciale kennis van, en affiniteit met, infrastructuur en waterbouw zoals wegreconstructies, oever -en kadereconstructies, reconstructie van bruggen, reconstructie van Gemalen, aanleg nautische voorzieningen, dijkversterkingen en baggerwerken. Ruime ervaring met zowel traditionele als geïntegreerde contractvormen, SCB, SE en met werken in IPM teams.

Patrice is een gecertificeerd lead auditor ISO 9001 2015 (IRCA).

Quote: “Ik haal veel voldoening uit de samenwerking met professionals binnen een projectteam en het met focus succesvol afronden van projecten binnen de gestelde kaders.”

Eigen onderneming: N.A.P. advies en projectmanagement