Mike Seelen

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Project- en teamleider die een cultuur tot stand weet te brengen die gericht is op continu verbeteren en van elkaar leren. Toont daarbij grote inzet, passie, doorzettingsvermogen en respectvol leiderschap.

Ervaring: Mike heeft een lange ervaring als leidinggevende, vooral opgedaan bij Waterschappen. Daarbij heeft hij bijzondere prestaties geleverd door Lean en Lean Six Sigma toe te passen:  “van afvoerputje van de organisatie tot toonaangevend binnen de sector”. Verder heeft hij ervaring als projectleider grondverwerving voor de uitvoering van de PAS/N2000-opgave. Een opgave die onder grote tijdsdruk en op basis van nieuwe samenwerking gerealiseerd moest worden. Als jurist heeft hij zowel in het publiek- als het privaatrecht ervaring. De wijze van gegevens analyseren en structureren past hij niet alleen toe in het juridische vak, maar ook in vele andere gebieden.

Quote:Als het doel bereikt is, de lat weer wat hoger leggen en een nog betere prestatie neerzetten.”

Eigen onderneming: SEELEN management en projecten