Max Visser

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Bruggenbouwer, pionier/kwartiermaker Ruimte +Energie, transitie-manager RO. Door multidisciplinair teamwork komt Max tot vernieuwende en verrassende concepten in de wereld van de gebouwde omgeving. Hij koppelt de wereld van de “5 P’s” (people-planet-profit-professionalism-performance) aan de wereld van de “5 O’s” (overheden-ondernemers-onderzoeksinstellingen-onderwijs-ontdekkers).

Ervaring: Zeer ruime ervaring als projectmanager in complexe vastgoed- en gebieds­ontwikkelingen, samen met o.a. Shurgard, Dura Vermeer, Berenschot, TASK, BMC. Hij was bijvoorbeeld projectleider van De Brug (hoofdkantoor Unilever op Oranjeboomterrein Rotterdam-Zuid), het eerste gebouwde ‘luchtkasteel’ in Nederland. Is een specialist in conceptontwikkelingen, transities ruimte + energie, verander- en innovatie-opgaven, research &development. Werkt op dit moment samen met TNO (Dr. Ten) en anderen aan concept van Wijkbatterij E+W.

Promoveert in 2018 als externe promovendus aan de TU Delft, Bouwkunde, op zijn proefschrift “Combinisme. Integraal Architectonisch Denken van Stad tot Stoel”.

Quote:Nederland dient snel de achterstand in te halen als het gaat om de transitie naar energieleverende wijken en gebouwen. Geen woorden, maar daden”.

Bedrijven: Combinisme, Stichting De Coobraa.