Mark van der Velde

Mark van der Velde

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: Verbinder, sparringpartner, adviseur Door vraagstukken aan te pakken vanuit heldere analyses en creativiteit kan Mark zowel procesmatig als creatief oplossingen organiseren. Zonder daarbij de belangrijke aspecten rondom communicatie, vastlegging en verantwoording uit het oog te verliezen. Door zijn civieltechnische en bedrijfseconomische achtergrond is Mark in staat de sturings– en verantwoordingskant van projectmanagement te combineren. Hierbij is een gedegen inhoudelijke analyse het vertrekpunt om strategische en tactische besluitvorming voor te bereiden.

Zijn brede opleidingstraject en ruime ervaring maken van Mark een allrounder met kennis en inzicht op het technische én financiële vlak. Zijn kracht is het combineren van inhoudelijke (financiële) vraagstukken om zo zowel procesmatig als creatief oplossingen te organiseren, waarbij verschillende abstractieniveaus worden aangebracht, zodat deze informatie geschikt is voor sturing en verantwoording op diverse niveaus.

De projecten waaraan Mark een bijdrage heeft geleverd worden gekenmerkt door meerdere financieringsstromen, complexe bestuurlijke afspraken en een hoge dynamiek voor wat betreft scope en doelstellingen. Door rust te bewaren en vereiste inzichten te verschaffen voor lijn- en projectorganisatie is Mark instaat op basis van een gedegen inhoudelijke analyse strategische en tactische besluitvorming voor te bereiden.

 Ervaring: Sinds 2015 werkzaam als zelfstandig adviseur gespecialiseerd in project financieel management verdeelt Mark zijn tijd momenteel als financieel adviseur bij ProRail, senior adviseur projectbeheersing IPS als ook bij het project De Entree. Daarvoor heeft Mark ervaring opgedaan in de wereld van RailInfra; als manager project- en programmabeheersing heeft hij o.a. NSP Breda en Utrecht als ook het Programma Hoogfrequent Spoor aangestuurd.

Met een zowel civieltechnische als financieel economische opleiding startte Mark’s loopbaan binnen de publieke werken als projectcontroller en kostendeskundige. Waarna hij binnen de publiek private sector ervaring opdeed als manager cost & change en als alliantiemanager.

Quote: ‘Als je denkt het onder controle te hebben…dan is dat waarschijnlijk niet zo.’

Eigen onderneming     Fi-ProVe B.V.

LinkedIn