Marjolein van Dijk -de Groot

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Betrokken, mens- en resultaatgerichte leidinggevende. Het bieden van duidelijkheid, structuur en rust zijn kernwaarden in mijn werk. Ik houd ervan oplossingen te brengen in complexe situaties, zoals moeizame communicatie en bij tegengestelde belangen.

Mijn coachingskwaliteiten zet ik op diverse manieren en momenten in. Ik weet een veilig werkklimaat te creëren waarbinnen mensen zich uitgenodigd voelen zich te uiten en te ontwikkelen.

Ervaring: Mijn sporen heb ik ruimschoots verdiend in het ‘groene’ maatschappelijke domein; in de gebied-, landschap- en natuurontwikkeling bij een veelheid aan organisaties zoals Dienst Landelijk Gebied, provincie, natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen. Altijd in leidinggevende rollen; in de lijn van organisaties, maar ook als programmamanager, procesbegeleider en projectleider/gebiedsontwikkelaar. Ik ben een generalist op de inhoud en een specialist op het proces.

In het werk heb ik mijn omgevingsbewustzijn en bestuurssensitiviteit goed ontwikkeld en heb ik altijd een vruchtbare relatie opgebouwd en onderhouden op diverse (ambtelijke) niveaus. Ik houd ervan om samen met anderen mooie resultaten te halen.

Quote:Hoe groter de ogenschijnlijke chaos, hoe mooier de uitdaging.”

Eigen Onderneming: Inter-M

LinkedIn