Marjan Vervoort

Marjan Vervoort

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: Verbinder, teamspeler, adviseur Marjan werkt het liefst in een complexe bestuurlijke omgeving, waar proces en inhoud samen komen. Samen met het team ruimtelijke plannen tot uitvoer brengen, oplossingen vormgeven die draagvlak hebben en bijdragen aan het resultaat.

Dat doet Marjan op een doortastende wijze, maar altijd even enthousiast. Zo krijgt ze ook energie van innovatieve aanbestedingsvormen om de publieke sector te helpen toekomstige groei te bevorderen en de efficiëntie en kwaliteit van hun diensten te verbeteren.

 Ervaring: Na haar studie deed Marjan als adviseur ruimtelijke planvorming bij de Grontmij haar eerste ervaring op, waarna ze al snel terecht kwam in de publieke sector en zij als projectleider bij de Dienst Landelijk Gebied een IPM-team aanstuurde. Als projectmanager bij onder meer de gemeente Zwolle, Provincie Flevoland en Overijssel breidde zij haar kennis uit, waarna zij in 2006 besloot vanuit haar eigen bedrijf verder te gaan. De laatste jaren werkt Marjan als omgevingsmanager voor WDOD (Waterschap Drents Overijsselse Delta) Dijkverbetering Stenendijk.

Quote: ‘Ik word blij van complexe trajecten, het vormgeven van een proces gericht op passende oplossingen waar draagvlak voor bestaat’.

Eigen onderneming     Vervoort ProjectGOED

LinkedIn