Gijs van Ginneken

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder, teamplayer, resultaatgericht, innoverend, samenwerkend, coach. Sterk analytisch, gedreven en werkend vanuit een sterke basis in de GWW sector. Flexibel met een goede sensor voor onderlinge verhoudingen in het realiseren van gestelde doelstellingen.

Ervaring: Contract en projectmanager. Ir Weg- en waterbouw (Wageningen) met meer dan 25 jaar ervaring in infrastructurele projecten in binnen- en buitenland . Ervaringen opgedaan  bij advies- en ingenieursbureaus, RWS, waterschappen en gemeenten. Goed thuis in de water(veiligheid)sector met focus op contractmanagement (IPM), UAV, UAV-gc en  contractbeheersing (SCB). Aandacht voor projectrealisatie binnen tijd, geld en een tevreden opdrachtgever.

Quote: “Wees duidelijk: zeg wat je doet, en doe wat je zegt.”

Eigen onderneming: Aquadvice