Eric Paap

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Senior (Bouw-)Manager en Systeemarchitect. Eric werkt vanuit het principe dat leidinggeven en samenwerken hand in hand gaan.  Met zijn stijl van leidinggeven komen de sterkste kwaliteiten en de belangen van alle betrokkenen optimaal tot hun recht.

Overtuigd aanhanger van Systems Engineering voor ontwerpopgaves, werkend vanuit een holistische visie en met oog voor de samenhang tussen alle betrokken disciplines en aspecten. Deze aanpak leidt derhalve tot ontwerpproducten (systemen, deelsystemen en objecten) die aantoonbaar voldoen aan de initieel gestelde eisen.

Ervaring: Eric heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en onderhouden in grote projecten in de utiliteitsbouw en de civiele bouw, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer. Na 17 jaar in loondienst, bij o.a. Fokker en BAM Utiliteitsbouw, werkt Eric sinds 2000 als zelfstandig adviseur, projectmanager, technisch manager en ontwerpleider.

Recent heeft Eric, voor het A-Lanes-A15 consortium, gewerkt aan de nieuwe Botlekbrug inclusief de systeemintegratie van het over deze brug aan te leggen goederenspoor. Daarbij is ervaring opgedaan in het werken in een DBFM-contract, het mee-ontwerpen van onderhoudbaarheid en het meewegen van Life-Cycle-Costing in het ontwerpproces.

Quote: Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Eigen onderneming:  EAP Advies