Aletta Lüchtenborg

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Omgevingsmanager, EMVI-schrijver, teamspeler met een hoog kwaliteitsbesef. Mijn kracht ligt in het overzien van de interactie tussen omgeving en techniek. Dit bepaalt mijn handelen richting een optimaal gedragen projectresultaat. Ik krijg energie van het samen bedenken hoe we een integraal project aan gaan pakken en dat vervolgens ook te gaan doen.

Ervaring: Aletta heeft een lange ervaring met projecten uit landelijke programma’s op het gebied van water en natuur: Ruimte voor de Rivier, HWBP, Stroomlijn, de PAS en Natura2000-beheerplannen. Het aspect omgeving is daarbij de rode draad. Naast omgevingsmanager is Aletta een gewaardeerd EMVI/BPKV-schrijver.

Aansprekende projecten waar Aletta trots op is zijn de Ontpoldering Noordwaard (afronden van het Inrichtingsplan), Ruimte voor de Lek (kwaliteitsborging), Zwakke Schakels Noord-Holland (projectleider) en het Monitoringsplan PAS (procesbegeleider).

Quote:Het mét en vóór elkaar uitvoeren van complexe en integrale (water)projecten, daar loop ik warm voor. Mét elkaar zodat we elkaar kunnen versterken, inspireren en motiveren. Vóór elkaar zodat we het projectdoel op een passende manier met de andere belangen in het gebied vormgeven.”

Eigen bedrijf: Lüchtenborg Interim & Advies