Aart Troost

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Projectbeheerser, adviseur, coördinator, coach. Aart is een breed ontwikkelde, besluitvaardige man met een toegankelijke persoonlijkheid; mensgericht. Aart is zeer goed bekend met de diverse IPM rollen op programma en (deel-) project niveau en heeft succesvol gefunctioneerd als coachend project manager, manager projectbeheersing en adviseur, leidinggevende en coördinator binnen zijn opdrachten.

Ervaring: Opgeleid als bedrijfseconoom, heeft Aart zich daarna doorontwikkeld tot manager projectbeheersing (IPM) binnen grote ruimtelijke projecten, in alle fases van verkenning tot realisatie. De afgelopen 15 jaar heeft hij daar ruime ervaring in opgedaan o.a. bij RWS en ProRail, provincie, waterschappen en diverse gemeenten.  

Binnen zijn opdrachten zorgt hij voor het opzetten en uitvoeren van de project processen financiën, planning, risicomanagement en kwaliteitsmanagement, voor voortgangsrapportages, inrichting van de projectadministratie, wijzigingen, baseline beheer en de uitvoering van audits op de uitvoeringsprocessen.

Quote:  “Mijn drive ligt in het meenemen van het team om samen te excelleren in de kwaliteit en inhoud van de te leveren producten. Op een professionele manier, maar zeker ook met plezier en humor.”

Eigen onderneming: Troost Financieel Interim Management

LinkedIn