Hans-Peter Niemendal

Foto HP Niemendal

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Jurist met grote kennis van Europese aanbestedingen. Sterke drang om volledig op de hoogte te zijn en te blijven en deze kennis ook uit te dragen en praktisch toe te passen. Houdt altijd het overzicht en is sterk resultaat gedreven.

Ervaring: Lange en diepgaande ervaring als tender-, contract- en algemeen manager bij met name utiliteits- en telefoniebedrijven. Hands-on ervaring met de succesvolle uitvoering van grote en complexe Europese aanbestedingen, ook in politiek gevoelige omgevingen en met geïntegreerde contractvormen voor infrastructuur voorzieningen.

Quote: ‘Een aanbestedingstraject kan en moet foutloos uitgevoerd worden.’

Eigen onderneming: Niemendal Management.      LinkedIn logo