Astrid Stokman

Partner bij Land-id BV, actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Scherpe, verbindende, enthousiaste Project- en Omgevingsmanager. In grote, complexe ruimtelijke projecten zorgt Astrid voor vroegtijdige, open en zakelijke samenwerking met alle stakeholders. Ze stuurt op de raakvlakken tussen bijvoorbeeld het ontwerp- en het participatieproces, grondverwerving en ruimtelijke kwaliteit. Geeft vooraf duidelijk richting en kaders aan en biedt vervolgens haar medewerkers juist de ruimte. Legt de verbinding tussen omgeving en project. Besluitvaardig en energiek. Scherp én verbindend.

Ervaring: Opgeleid als bestuurskundige. Zeer diverse ervaring: in private en publieke sector, aan opdrachtgevers- en aan opdrachtnemerskant; als ambtenaar en als zelfstandig ondernemer; bij waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Langdurig in leidinggevende functies gewerkt aan o.a. Ruimte voor de Rivier, Kaderrichtlijn Water en Hoogwaterbeschermingsprogramma. Heeft op hoofdlijnen kennis van juridische, organisatorische, contractuele (aanbesteding) en technische zaken. Ruime ervaring met samenwerkingsverbanden tussen rijk en regio.

Quote: “Het leeuwendeel van de risico’s op ruimtelijke projecten komt voort uit belangen. De sleutel voor succes ligt bij het vroegtijdig en serieus betrekken van die belangen in het ontwerpproces. Dat is omgevingsmanagement”

Eigen onderdeming: Land-id BV