Producten op maat

De Kristal Compagnie is voortdurend bezig om opgedane kennis en ervaring te borgen en verder te ontwikkelen. Daarbij verzamelen we ook benchmark data en zoeken of ontwikkelen we de beste tools. Daardoor kunnen we diensten aanbieden met resultaatverplichting, in plaats van de gebruikelijke inspanningsverplichting. En dus kunnen we vaste prijsafspraken maken. Zo weten de opdrachtgevers precies waar ze aan toe zijn en kiezen ze voor kwaliteit zonder verrassingen achteraf.

Voorbeelden van maatwerkproducten:

 • WORKSHOPS – bijv. “Grip op de planning” bij overgang van planning naar uitvoering; risico challenge sessies.
 • PLANNING MANAGEMENT – initiële planning (probabilistisch) & reguliere updates.
 • PPI INTRODUCTIE – inclusief opleiding van uw planner in probabilistisch plannen.
 • INTRODUCTIE SSK en probabilistisch ramen.
 • HWBP CAPACITEITSRAMING – mbv tool /benchmark ontwikkeld samen met RWS.
 • PIM – Project Informatie Management, ondersteund door een zelf ontwikkeld, uniek Geo tool.
 • QUICKSCAN OMGEVINGSMANAGEMENT – snelle, effectieve stakeholder analyse;  bruikbare adviezen.
 • RISICOMANAGEMENT – Identificatie met behulp van risicoprofielen, mitigatie advies, risico sessies, beheer door coaching; bijvoorbeeld specifiek voor kabels &leidingen.
 • REVIEW ABONNEMENT– Scan vooraf, StageGate reviews, PPI rapportages, adviezen.
 • COMPLETE AANBESTEDING – ook  nieuwe contractvormen zoals E&C.
 • KWARTIERMAKEN (SUBSIDIE-) PROGRAMMA – opzetten van programma waarbij de beheersbaarheid en rechtmatigheid de leidraad vormen.
 • VERGUNNINGVERLENING WATERWET – compleet, vaste prijs per (soort) vergunning.
 • PROJECTVERSNELLER – significante verkorting van ruimtelijke projecten door slimmer te plannen, zoals parallel schakelen van activiteiten.

=> Onze Kernactiviteiten