Kernactiviteiten

 1. Planning en beheersing van projecten met het risicoprofiel als leidraad en het IPM model als framework. We kunnen, naast het risico management, alle IPM rollen op hoog niveau invullen maar ook uitvoeren als een complete dienst, tijdens alle fasen van een project:
 • Projectmanagement
 • Technisch management
 • Omgevingsmanagement
 • Aanbesteding- en contractmanagement
 • Projectbeheersing, risicomanagement, planning, kostenramingen
 • Projectsupport & control
 1. Organisatieadvies, training en coaching
 2. Interimmanagement

Wij richten ons met name op de aandachtsgebieden:

 • Waterbescherming
 • Civiele projecten
 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling en herontwikkeling
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Energie transitie

=> Producten op maat