Paul

Jetten

Omgevingsmanager| Projectmanager

Het is belangrijk dat we elkaar uitdagen, inspireren en oog hebben voor elkaars talenten, zodat nieuwe inzichten en kansen als vanzelf ontstaan. Want met name door ieders eigen daadkracht, motivatie en enthousiasme, zullen we samen succesvol zijn in de vaak complexe projectomgevingen.

OmgevingsmanagementProjectmanagement

Ervaring

Paul heeft als project- en omgevingsmanager in zijn 35-jarige loopbaan ruime ervaring opgedaan met complexe projecten m.b.t. waterveiligheid en waterketen, civiele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan dijkversterkingsprojecten langs de Rijn en de IJssel, herinrichting infrastructuur binnenstad Nieuwegein, programmamanagement van meerdere infrastructurele en stedelijke projecten Stadsregio Arnhem-Nijmegen en ontwikkeling VINEX-locaties, etc. Vanaf de eerste verkenningen tot en met de realisatiefase.

Paul heeft een brede ervaring in het netwerk van publieke opdrachtgevers en private marktpartijen, waardoor hij een goed ontwikkeld gevoel heeft voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. De drijfveer van Paul in zijn werk is het meenemen van alle betrokken partijen binnen een organisatie, in de wereld van vele spannende issues, belangen, tegenstrijdigheden, regelgeving, wensen en standpunten. Zijn doel is binnen een organisatie deze uitdagingen zoveel mogelijk te stroomlijnen met als uiteindelijk doel een gezamenlijk gedragen projectresultaat. “Daadkracht enerzijds en diplomatie anderzijds” zijn voor Paul de sleutelbegrippen bij het bereiken van doelstellingen en resultaten.

Het in beweging brengen van mensen en processen, levert altijd boeiende projecten en bijzondere resultaten op

– Paul Jetten –

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Het is belangrijk dat we elkaar uitdagen, inspireren en oog hebben voor elkaars talenten, zodat nieuwe inzichten en kansen als vanzelf ontstaan. Want met name door ieders eigen daadkracht, motivatie en enthousiasme, zullen we samen succesvol zijn in de vaak complexe projectomgevingen.