Project Informatie Management

Ruimtelijke projecten worden steeds complexer qua techniek, omgeving en nieuwe wetgeving, met groot risico op vertraging en kostenoverschrijdingen. Kunnen we deze complexiteit nog wel effectief beheersen? Naast de traditionele onderdelen van projectbeheersing blijkt beheersing van de ruimtelijke project informatie een cruciale succesfactor. Hiervoor hebben wij specifiek opgeleide Project Informatie Managers beschikbaar, onze PIMmers. Zij gebruiken daarbij een door een van onze leden (PIM.info) ontwikkeld 2D Geo tool, waarmee alle relevante project informatie niet alleen effectief georganiseerd maar ook gevisualiseerd kan worden.

Met PIM heeft iedereen dezelfde informatie, ontstaat overzicht en inzicht. Dankzij dit informatiefundament ontstaat een sterke informatiepositie en vertrouwen op elk niveau, intern en extern. Dit maakt ook maximale participatie en draagvlak mogelijk. Het vertrouwen in de sterke informatiepositie leidt tot snelle en goed onderbouwde besluiten, die in de vervolgfase stand houden.