Omgevingsmanagement

Onze Omgevingsmanagers hebben, letterlijk, oog voor de omgeving. De integrale aanpak van het IPM model is hun basis. Zij weten belanghebbenden te betrekken en mee te nemen en komen, in dialoog met technisch management, tot de mooiste en breed gedragen oplossingen. Werken van grof naar fijn. Tijdige en effectieve conditionering is ook een specialiteit van het huis.

Plannen waar wij aan bijdragen zijn Omgevingswet proof. Samen met een terzake kundig advocatenkantoor beschikken wij over een uitgebreid kennisnetwerk Omgevingswet.