Klimaat en energie

De Kristal Compagnie heeft expertise op het gebied van klimaat adaptatie en energie neutraliteit en de ruimtelijke aspecten daarvan. Projecten zijn o.a. uitgevoerd op het gebied van zonneparken, bijv. in samenhang met dijkversterking, energie transitie en warmtenetten.