All posts by Dik De Bruijn

Eric Paap

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Senior (Bouw-)Manager en Systeemarchitect. Eric werkt vanuit het principe dat leidinggeven en samenwerken hand in hand gaan.  Met zijn stijl van leidinggeven komen de sterkste kwaliteiten en de belangen van alle betrokkenen optimaal tot hun recht.

Overtuigd aanhanger van Systems Engineering voor ontwerpopgaves, werkend vanuit een holistische visie en met oog voor samenhang tussen alle betrokken disciplines en aspecten. Deze aanpak leidt derhalve tot ontwerpproducten (systemen, deelsystemen en objecten) die aantoonbaar voldoen aan de initieel gestelde eisen.

Ervaring: Eric heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en onderhouden van grote projecten in de utiliteitsbouw en de civiele bouw, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer. Na 17 jaar in loondienst, bij o.a. Fokker en BAM Utiliteitsbouw, werkt Eric sinds 2000 als zelfstandig adviseur, projectmanager, technisch manager en ontwerpleider.

Recent heeft Eric, voor het A-Lanes-A15 consortium, gewerkt aan de nieuwe Botlekbrug inclusief de systeemintegratie van het over deze brug aan te leggen goederenspoor. Daarbij is ervaring opgedaan in het werken in een DBFM-contract, het mee-ontwerpen van onderhoudbaarheid en het meewegen van Life-Cycle-Costing in het ontwerpproces.

Quote: Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Eigen onderneming:  EAP Advies

juni 2019 – PIM.info wordt lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

PIM.info wordt het 40e lid van de Kristal Compagnie Coöperatie, zo kondigde KCC voorzitter Wim van der Weijden aan tijdens de jaarlijkse Barbecue voor leden en vrienden van de KCC.

PIM.info is gespecialiseerd in informatie management voor ruimtelijke projecten, op basis van een zelf ontwikkeld GIS platform. Met een heel eigen, zeer succesvolle, aanpak zorgen zij voor correcte en volledige informatie als stevige basis voor het verkennen, plannen en uitvoeren van projecten. De mensen, en het product, van PIM.info zijn een zeer waardevolle en welkome uitbreiding van de diensten van onze coöperatie.

Hans Nillesen

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Zelfstarter, bouwer en organisator, coach en zo nodig mediator. Gedreven en vasthoudend senior adviseur en interim-/project-/programmamanager. Analytisch sterk, wetenschappelijk onderlegd, kan goed luisteren en dringt snel door tot de kern van een vraagstuk. Krijgt ook zonder formele positie zaken voor elkaar.

Ervaring: Lange ervaring, op hoog niveau, als management consultant, manager/directeur (Nuon, Twence) en project/programmamanager, ook internationaal, voor de energiesector en luchtvaart (airports). Sinds 10 jaar, vanuit zijn eigen onderneming, vooral actief op het gebied van klimaat en energietransitie in een grote hoeveelheid van projecten en opdrachten. Is bekend met alle vormen van duurzame energie, van zon (PV én thermisch) en wind tot warmtenetten en small hydro. Op dit moment o.a. projectdirecteur voor de ontwikkeling van het grootste zonnepark van de Benelux, in Groningen.

Quote: “Teamwork always makes the dream work.“

 Eigen onderneming: Nillesen Strategy + Business          

Wilbert van Pampus

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Coach, Mentor, Manager, Verbinder en Netwerker. Door een combinatie van technische kennis en uitgebreide management ervaring uitstekend in staat om organisaties van vakmensen door een verandering te leiden.

Ervaring: Wilbert heeft een lange ervaring als projectmanager, afdelingshoofd en vestigingsmanager bij ingenieursbureaus actief in de bodem- en waterwereld. Daar heeft hij geleerd om complexe, technische organisaties succesvol te maken. Hij kan (technische) professionals motiveren, verbinden en sterker positioneren. Samen met hen maakt hij het ‘onmogelijke’ waar. Ook als zelfstandig ondernemer heeft hij dit bewezen, zoals bij Stadsbeheer Zoetermeer waar hij visie in het beheer heeft gebracht en een beheersysteem op poten heeft gezet. Nu actief als manager bij BK ingenieurs.

Quote: “Risico’s kunnen drastisch worden beperkt door projectrealisatie direct te combineren met het opzetten van beheer en onderhoud.”

Eigen onderneming: Wilbert van Pampus Projectmanagement & Advies.     

Wierdy de Haan

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder en resultaatgericht project- en technisch manager. Vindt dat keuzes met zorg moeten worden gemaakt en die verantwoordelijkheid neemt hij graag. Geniet ervan om met mensen te werken aan projecten en afdelingen. Analytisch en oplossingsgericht, enthousiast, gedreven, ruimdenkend, flexibel, stimulerend, vastberaden.

Ervaring: Na zijn opleiding tot Civiel Ingenieur heeft Wierdy 15 jaar aan waterbouwkundige infrastructuur gewerkt bij adviesbureaus, vooral in lijnfuncties. Vervolgens gewerkt als afdelingshoofd binnen de provinciale overheid, waarbij hij een goed inzicht heeft gekregen in de bestuurlijke context van beleid en projecten. Sinds 2007 als zelfstandig adviseur en interim manager betrokken bij verschillende gemeentelijke afdelingen en sectoren, maar ook verdere ervaring opgedaan bij provincie en verschillende waterschappen. De laatste jaren voornamelijk als adviseur en technisch manager van projecten binnen het werkveld hoogwaterveiligheid, zowel in ontwikkelprojecten als tijdens de uitvoering.

 Quote: “Inspirerend is om met mensen te werken aan mooie en leuke projecten die met groot draagvlak leiden tot goede resultaten voor mens en maatschappij.”

Eigen onderneming: NascaPM BV         

Babette Aalbers

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Assistent projectmanager, teamplayer, projectondersteuner, procesbegeleider. Durf en doorzettingsvermogen, daar draait het om bij Babette. In een hectische, complexe werkomgeving is zij op haar best. Flexibel, zelfstandig, open en organisatiesensitief. Het volgen en beheersen van het werkproces, cruciaal voor het behalen van resultaat, gaan haar goed af.

Ervaring: Babette is een ervaren projectondersteuner en assistent project- en omgevingsmanager. Zij heeft haar kennis en ervaring opgedaan in complexe gebiedsontwikkeling projecten en weg-infraverbeteringen. Opdrachtgevers zijn gemeenten /stadsregio’s en provincies. Babette brengt structuur aan in projecten, zorgt voor een duidelijk proces en werkt nauwkeurig en snel. Zij weet zich in korte tijd in te werken en de projectmaterie eigen te maken.

Quote: “Logic will get you from A to Z, imagination will get you everywhere” (Albert Einstein)

Eigen onderneming: BLT Advies &Communicatie    

Joost Frakking

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Gedreven technisch manager voor waterveiligheidsprojecten. Echte professional voor dijkversterkingen. Door zijn ervaring en technische kennis zorgt Joost ervoor dat de juiste activiteiten op het juiste moment en detailniveau een plek krijgen binnen een project, waarbij de uiteenlopende belangen zijn meegenomen en herleidbaar afgewogen.

Ervaring: Joost heeft meer dan 20 jaar ervaring met dijkversterkingsprojecten bij waterschappen, adviesbureaus en Rijkswaterstaat. Deze ervaring omvat specialistisch advies, technisch- en projectmanagement en is verspreid over alle projectfasen van planstudie tot en met realisatie.

Quote“Er vanuit de techniek en met de omgeving voor zorgen dat er een ingepaste en doelmatige dijkversterking wordt gerealiseerd vind ik het leukste werk dat er is.”

Eigen onderneming: Joost Frakking waterbouwkundig advies en projectmanagement.    

jan 2019 – Goed begin van het nieuwe jaar.

Op 9 januari stond de gebruikelijke maandbijeenkomst van de Kristal Compagnie Coöperatie in het teken van het nieuwe jaar. Deze feestelijke bijeenkomst was georganiseerd in het koetshuis van kasteel De Haar voor de (inmiddels 33) leden van de Coöperatie en hun introducé’s.

Ons collectief staat weer helemaal klaar om ook in 2019 onze opdrachtgevers van dienst te zijn en hen daarbij positief te verrassen. Wij gaan ervoor!

René van den Berg

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Bouwer, Drijvende kracht, Leider. Gewend om verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen, waarbij zijn scherpe, analytische en vooral kritische geest de doorslag geeft om tot een uitstekend resultaat te komen.

Ervaring: Als finance professional met een brede en jarenlange (internationale) ervaring, tot op directie niveau, heeft René zich ontwikkeld tot een kernspeler in de uitvoering van grote, complexe ruimtelijke projecten. De laatste jaren heeft hij rollen als programmacontroller en manager programma- en projectbeheersing vervuld in grote programma’s binnen de publieke sector.

Quote: “Het resultaat staat voorop maar de weg er naar toe verlies ik nooit uit het oog.”

Eigen onderneming:    Montagna Holding BV          

 

Peter Koppelman

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Project- en contractmanager, probleemoplosser. Vanuit een brede ervaring, gekoppeld aan senioriteit, gaat Peter doelgericht te werk. Hij is analytisch en weet de balans tussen inhoud en proces altijd te bewaren. Een stimulerend leider die graag ‘out of the box’ denkt, waarbij hij wel het overzicht behoudt  en de projectdoelstellingen nooit uit het oog verliest.

Ervaring:  Na zijn opleiding bouwconstructie en bedrijfsorganisatie deed Peter uitgebreide ervaring op in de aannemerij, onderaanneming en bij lokale overheden. Vanuit diverse rollen en op verschillende niveaus zat hij met partijen aan tafel om mooie bouw- en kunstwerken ‘van de grond’ te krijgen.

20 jaar was hij projectmanager voor bouw- en infrastructurele projecten vanuit de prefabbeton voor, en met, andere aannemers. Verder ondersteunt hij aannemers bij tenders, projectvoorbereiding en uitvoering.

Bij de lokale overheid is hij adviseur voor civiele techniek, waarbij hij structuur geeft aan het assetmanagement.

Quote: Problemen geven mij energie.”

Eigen onderneming: Koppelman Projecten BV     

nov 2018 – De Coöperatie groeit door

Het 30e lid van de Kristal Compagnie Coöperatie is ingeschreven. De KCC blijft groeien, beheerst maar gestaag. Kwaliteit, in mensen en uitvoering van opdrachten, staat daarbij altijd voorop.

Daarnaast beschikken we over een additioneel netwerk van, ook zorgvuldig geselecteerde, ondernemers die (nog) geen lid zijn van onze Coöperatie. Daarmee beschikken we over een grote pool van mensen die een senior IPM-rol of vergelijkbaar kunnen vervullen en kunnen we vragen uit de markt snel beantwoorden.

Ronald Löhr

Actief lid van de Kristal Compagnie

Rol: Project- en procesmanager, coach en gespreksleider. Ik zet me graag in om Nederland “een beetje mooier te maken”, op lokaal tot regionaal niveau, in landelijk en stedelijk gebied, met nat en droog. Inhoud gaat daarbij hand in hand met het creëren van draagvlak, zonder het einddoel of de deadline uit het oog te verliezen.

Ervaring: Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met gebiedsontwikkelingen, de kennisontwikkeling van het vakgebied en het betrekken van de omgeving daarbij. Ik wissel proces- en projectmanagement af met lijnmanagement en heb een eigen coachpraktijk. Gespreksleiding verzorg ik graag bij informatieavonden waar het spannend dreigt te worden, maar ook als onafhankelijk voorzitter van klankbordgroepen en symposia. Tevens: medeoprichter en redacteur van het Zelfstandig Nieuwsblad.

Quote“Luister, heb oog voor elkaars belangen, wees doortastend én mild. Moeten-willen-kunnen-verleiden gaan daarbij hand in hand.”

Eigen ondernemingPlein13 Consultancy         

Aletta Lüchtenborg

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Omgevingsmanager, EMVI-schrijver, teamspeler met een hoog kwaliteitsbesef. Mijn kracht ligt in het overzien van de interactie tussen omgeving en techniek. Dit bepaalt mijn handelen richting een optimaal gedragen projectresultaat. Ik krijg energie van het samen bedenken hoe we een integraal project aan gaan pakken en dat vervolgens ook te gaan doen.

Ervaring: Aletta heeft een lange ervaring met projecten uit landelijke programma’s op het gebied van water en natuur: Ruimte voor de Rivier, HWBP, Stroomlijn, de PAS en Natura2000-beheerplannen. Het aspect omgeving is daarbij de rode draad. Naast omgevingsmanager is Aletta een gewaardeerd EMVI/BPKV-schrijver.

Aansprekende projecten waar Aletta trots op is zijn de Ontpoldering Noordwaard (afronden van het Inrichtingsplan), Ruimte voor de Lek (kwaliteitsborging), Zwakke Schakels Noord-Holland (projectleider) en het Monitoringsplan PAS (procesbegeleider).

Quote:Het mét en vóór elkaar uitvoeren van complexe en integrale (water)projecten, daar loop ik warm voor. Mét elkaar zodat we elkaar kunnen versterken, inspireren en motiveren. Vóór elkaar zodat we het projectdoel op een passende manier met de andere belangen in het gebied vormgeven.”

Eigen bedrijf: Lüchtenborg Interim & Advies      

Peter Menges

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Doelgericht, inlevend, samenwerkend, innoverend. Werkt vanuit een basis van vertrouwen, rustig analyserend,  scherp en gedreven naar het te bereiken resultaat. Stelt de mens centraal, wáárom we iets doen, vanuit de overtuiging en de ervaring dat ‘hoe en wat’ er als vanzelf achteraan komt. Schroomt niet om goede inzichten van anderen te adopteren. Groot netwerk.

Ervaring: Opgeleid als Civiel Ingenieur (Ir) met meer dan 25 jaar ervaring als projectmanager zuiverings­technische en infrastructurele werken, en als adviseur Business Development. Deze ervaring is opgedaan bij advies- en ingenieursbureaus, aannemers en meerdere waterschappen, sinds 2012 als zelfstandig ondernemer. Verbindend element in al zijn werkzaamheden is project- en contract­beheersing: het vaststellen en realiseren van doelen binnen gestelde tijd, en binnen gesteld budget tegen optimale kwaliteit en altijd oog houdend voor draagvlak. Brengt het onderscheidend vermogen aan voor een succesvolle inschrijving, of om een D&C contract voor te bereiden en uit te voeren.

Quote: “Doe mij maar projecten die ánders zijn, die doorzettingsvermogen en teamspirit vragen. Daar word ik blij van!”

Eigen onderneming: PMTB B.V.      

mei 2018 – Raamovereenkomst met HH De Stichtse Rijnlanden

HDSR heeft 6 percelen (voorlopig) gegund aan ‘Waterbond’, wat daarmee de meest succesvolle mededinger was in de Europese aanbesteding ‘Detacheringsdiensten’. De combinatie Waterbond bestaat uit Ingenieursbureau Tauw en de Kristal Compagnie Coöperatie als hoofdaannemers, aangevuld met een zestal gespecialiseerde onderaannemers. Onze ervaring, visie en enthousiast ondernemerschap hebben ook hier weer de doorslag gegeven. En daar zijn we trots op!

Wij feliciteren alle winnaars uit deze tender en kijken vooruit naar het opbouwen van een mooi partnerschap met hen en opdrachtgever HDSR.

Corné de Regt

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Coördinator, coach, pionier, observeerder. Corné werkt als Vergunningverlener Waterwet, maar is ook inzetbaar als procesbegeleider, coach/teambuilder of conflictbemiddelaar.

Wie ben ik? Mensen omschrijven mij als een zelfstandige, inspirerende man met een originele kijk op werk en leven. Een laagdrempelig aanspreekpunt, die goed luistert, scherp observeert, een brede interesse en gevoel voor humor heeft.

Ik ben gericht op het behalen van resultaat, heb een oplossingsgerichte instelling en behaal dit alles met de gewenste kwaliteit. Ik heb oog voor de belangen en context van de omgeving en weet daarin met gevoel te opereren. Door mijn open en positieve werkhouding weet ik op een natuurlijke manier andere mensen mee te krijgen in complexe situaties.

Ervaring: Na een opleiding aan de Hoge Hotelschool heeft Corné in verschillende functies gewerkt bij ABN Amro, Novotel, Randstad, PNO Consultants, Stimuland en nu als vergunningverlener waterwet voor de Kristal Compagnie. Hij is ook oprichter en eigenaar van de plattelandsonderneming ‘Rode Wangen’. In die hoedanigheid organiseert hij bijzondere en pure seizoensactiviteiten in de buitenlucht voor managementteams en andere groepen.

Quote:Waarom zou je iets doen wat je al kan?”

Eigen onderneming: Rode Wangen           

 

Ancilla Verwey

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbindende, enthousiaste Project/Proces/Risicocoördinator en team Coach. Haar ultieme uitdaging is het verbeteren van de relatie tussen mens en organisatie. Door ervaring heeft zij geleerd om problemen direct aan te pakken, met collega’s te delen en samen tot een juiste aanpak te komen.

Verbindend, besluitvaardig, ondernemend en resultaatgericht.

Ervaring: Als projectbeheerser en ondersteuner van complexe ruimtelijke projecten zorgt Ancilla voor het stroomlijnen van processen en de raakvlakken daartussen. Zeer brede ervaring in projecten reikend van gebiedsontwikkeling tot wegen en infrastructuur voor openbaar vervoer en zowel in de private als de publieke sector (gemeenten, provincies, rijkswaterstaat). Voorbeelden zijn het N201+ project in Noord-Holland, de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de RegioTram Utrecht.

“Wat mijn baan zo leuk maakt, is dat ik kan werken aan zeer verschillende projecten en in uiteenlopende werkgebieden.”

Quote: “De sleutel voor succes ligt in het vertrouwen binnen het team en een goede samenwerking met alle betrokkenen van het project”

Eigen onderneming: AVE Projectbeheersing         

dec 2017 – ALV Kristal Compagnie Coöperatie

Tijdens de reguliere maandelijkse ledenbijeenkomsten van november en december is er, in 2 delen, ook een formele ledenvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke ALV items is Wim van der Weijden herkozen als bestuurslid.

Het bestuur en de vergadering toonden zich zeer tevreden over de groei van de Kristal Compagnie, zowel in aantal leden (nu 21) als opdrachtgevers en opdrachten. We gaan ons bezinnen of de procedures en regels van de coöperatie aanpassing behoeven bij de schaalgrootte die we nu bereikt hebben. Dit jaar willen we doorgroeien naar 30 leden, allemaal senior, zelfstandige specialisten die hoge kwaliteit leveren.

Contractmanagement DBFM project A1/A6 (Programma SAA)

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat (RWS/GPO-organisatie)

Adviseur contractbeheersing: Ton van Erp, jan 2010 – aug. 2017

Opdracht: Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is een van de grootste wegen-programma’s van de laatste jaren. De weguitbreiding was/is nodig om het gebied bereikbaar te houden in verband met het groeiende inwonersaantal van Amsterdam en Almere. De A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef is verbreed naar 2 maal 5 rijstroken, de A1 is 300 meter verlegd naar het zuiden, er zijn 60 nieuwe kunstwerken gerealiseerd waaronder de spoorbrug Muiderberg, een tweede Hollandse Brug, een nieuwe verbindingsboog over het Amsterdam-Rijnkanaal en het breedste (65m) aquaduct van Europa onder de Vecht door.

Opdracht betrof het op programma-niveau, vanuit de discipline contractmanagement, ondersteunen in de contractvoorbereiding, de aanbestedingsfase en de voorbereiding van de projectorganisatie A1/A6. Vanaf contract close (12 december 2012) tot aan voltooiingscertificaat (1 augustus 2017) is het IPM team A1/A6 op het gebied van contractmanagement vanuit diverse rollen ondersteund.

Uitvoering: In de voorbereidingsfase is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de contractdocumenten en is vanuit een expertrol het projectteam A1/A6 ondersteund tijdens de dialoogfase. Parallel daaraan is een belangrijke bijdrage geleverd aan het met betrokken stakeholders in kaart brengen van de RWS processen en de inrichting van de projectorganisatie. De contractmanager is in het kader van het Aanvangscertificaat en tijdens de realisatiefase geadviseerd inzake de (wijzigingen in) de opzet, bestaan en (de blijvende) werking van het Managementsysteem van de opdrachtnemer.

Vanuit de rol van toetscoördinator verantwoordelijk voor het gehele toetsproces, waaronder het in nauwe samenwerking met de IPM rolhouders en risicomanager periodiek opstellen van toetsplanningen, het aansturen en begeleiden van RWS toets teams, het evalueren en afhandelen van SCB-toetsen en het halfjaarlijkse evalueren van het contractbeheersstrategie. Vanuit de rol als certificatenmanager betrokken geweest bij de beoordeling van deelleveringen in het kader van het Beschikbaarheids- en Voltooiingscertificaat.

Voor opdrachtgever contractpersoon geweest richting opdrachtnemer inzake het (blijvend) functioneren van het managementsysteem en de doorontwikkeling daarvan voor de exploitatiefase.

Behaalde resultaten:

 • Oplevering van het RWS proces dat als basis heeft gediend voor het inzichtelijk maken van:
  • de raakvlakken tussen Opdrachtgever (RWS projectorganisatie, lijnorganisatie en beheerdersorganisatie), Opdrachtnemer (SPC en EPC) en bevoegd gezag.
  • De informatie behoeften en –uitwisseling tussen betrokken actoren.
 • Oplevering van managementeisen (Bijlage 2, deel 3) op het gebied van contractmanagement in het algemeen en specifiek voor het Prestatie Meet Systeem.
 • Oplevering en implementatie van het contractbeheersplan (incl. Contractbeheers-strategie, toetsplan en onderliggende werkwijzen) voor zowel de realisatiefase als de exploitatiefase.
 • Oplevering van het contractbeheersplan (incl. Contractbeheersstrategie, toetsplan en onderliggende werkwijzen) voor de exploitatiefase.
 • Oplevering van operationele, periodiek terugkerende producten zoals:
  • Toetsplanningen, toetsevaluaties, toetsrapporten en adviezen voor het bijstellen van risicoprofielen.
  • Halfjaarlijkse input voor de evaluatie van contractbeheersstrategie.
  • Beoordelingen van deelleveringen als onderdeel van het Beschikbaarheids-certificaat.
 • Adviezen en impactanalyses in het kader van onderdelen uit het Aanvangs- en Beschikbaarheids- en Voltooiingscertificaat.
 • Beoordeling en advies inzake de doorontwikkeling door opdrachtnemer van zijn managementsysteem voor de exploitatiefase.

Bijzonderheden: Vanuit de rol van adviseur betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Rijkswaterstaat model DBFM contractbeheersplan Realisatiefase.

Als toetscoördinator in 2015 betrokken geweest bij de uitbesteding van de SCB werkzaamheden en zorggedragen voor een “ warme” overdracht naar- en begeleiding van de opdrachtnemer SCB.