All posts by Dik De Bruijn

Yvette Estourgie

Officemanager van de Kristal Compagnie B.V.

Rol: verbinder, ondersteuner & toeverlaat: Zorgen dat het goed loopt bij Kristal Compagnie: professioneel, pragmatisch en met humor. Maar bovenal: verbinding zoeken met de leden en relaties van Kristal Compagnie: dáár draait het om!

Ervaring: Heeft jarenlang ervaring als (leidinggevende) executive secretary bij toonaangevende (inter)nationale organisaties op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied. Weet hoe het is om vanuit eigen onderneming en projectbasis te moeten opereren. Breed kennisgebied, met accenten op communicatie & PR, branding, events, facility en secretariaten.  Die kennis en ervaring brengt zij graag mee in de groei van Kristal Compagnie.

Quote: Als je doet wat je leuk vindt, dan is het geen werk.

Eigen onderneming: myTop support

LinkedIn: www.linkedin.com/in/yvettemestourgie

Ted Berkhout

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Adviseur, teamspeler, manager projectbeheersing IPM. Ondernemende, onafhankelijke, sterke persoonlijkheid en in staat effectief te communiceren op verschillende niveaus. Naast projecten en portfolio’s onder controle, zeer goed in staat om organisatorische veranderingen en verbeteringen door te voeren binnen afdelingen op gebied van projectbeheersing. 

Ervaring: 12 jaar ervaring als Manager Projectbeheersing (IPM-rol), opgedaan bij HHNK, Alliander, Qirion en ProRail. Binnen het programma- en projectteam zorg ik voor adequate en tijdige sturing op complexe projecten. Vanuit mijn functie challenge ik de projectmanager op de totale voortgang in tijd, kansen, risico’s en mogelijke trends / scope wijzigingen. Als directe partner van de projectmanager lever ik een frisse en scherpe focus op kwaliteit, efficiëntie en draag bij aan de besluitvorming. Als kernteamlid IPM veel ervaring opgedaan met omgeving, gebiedsontwikkeling en technische aspecten. Ook het samenkomen van meerdere ketenpartners en het op integraal (projecten) niveau beheersen van de risico’s maakten mijn opdrachten zeer uitdagend en interessant. Naast bedrijfseconomische opleiding in het bezit van Master Risicomanagement en certificering cost control & earned value management. 

Quote: “Succes is geen toeval. Het is hard werken, doorzetten, leren, investeren en vooral houden van wat je doet.”

Eigen onderneming: TB Detachering

LinkedIn profiel

aug 2020 – Mooie opdracht KC voor WDOD: verbeteren en verduurzamen RWZI Echten.

Binnen de raamovereenkomst ‘Waterkracht’ gaat de Kristal Compagnie een heel team leveren om samen met de mensen van Waterschap Drents Overijsselse Delta een grote verbetering tot stand te brengen aan de RWZI Echten.

Het waterschap draagt met verbeteringen aan de slibvergistingsinstallatie van RWZI Echten tegelijk ook substantieel bij aan duurzaamheidsdoelen uit het Klimaatakkoord. Behalve het omzetten van biogas in groengas worden geavanceerde technieken verkend en toegepast, zoals aquathermie en het afvangen van CO2.

Deze ontwikkelingen gaan hand in hand met de verdere professionalisering van het waterschap als lerende organisatie. Kristal Compagnie geeft daarmee ook meteen invulling aan de eigen ontwikkeldoelen inzake partnerschap: het project als hefboom. naar kennisdeling en -ontwikkeling.

Dit laat wederom de kracht van de coöperatie zien: kundige en betrokken leden die bereid zijn te investeren in partnerschap. We gaan ervoor!

Zie ook het volledige bericht op LinkedIn.

Erik Oreel


Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Informatie Architect, adviseur. Stijl van werken is te omschrijven als verantwoordelijk en oplossingsgericht. Zijn kernkwaliteit is het vertalen van werkprocessen naar toekomstbestendige ICT oplossingen. Erik heeft een no-nonsense mentaliteit.

Ervaring: Zeer lange ervaring als IT consultant binnen diverse sectoren en omgevingen. Erik heeft zich gespecialiseerd in Geografische Informatiesystemen en Geo-ICT. Door zijn brede ervaringen op zowel het technische- als het business aspect is hij in staat om complexe ICT vraagstukken snel op te lossen.

Voor PIM.info heeft Erik het PIM Platform ontwikkeld. Dit platform wordt gebruikt bij diverse ruimtelijke projecten om projectinformatie te managen en te toetsen.

Quote: “ICT standaarden zijn er niet voor niets! Deze maken de ‘common ground’ tussen systemen, data en mensen…”

Eigen onderneming: PIM.info

LinkedIn

Ed van Loenen

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Senior projectplanner, teamspeler, leraar. Ed is een pro-actieve en innovatieve teamspeler, altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Hij weet hij als geen ander hoe je planning goed voor het voetlicht krijgt, zelfs bij aanvankelijk niet-geïnteresseerden ; uitstekend leraar in het planning vakgebied.

Ervaring: Ed heeft 25+ jaar ervaring als planner en heeft bij diverse bedrijven, o.a. in telecom, staalindustrie en bij semi-overheid, veel waardevolle ervaring opgedaan op het gebied van projectplanning. Tot ‘zijn’ projecten behoren deeltrajecten van het Sterke Lekdijk programma, de spoorverdubbeling bij Amsterdam ZO, maar ook vervanging van een gietmachine in een staalfabriek. Hierbij is hij steeds succesvol geweest door begrip van wat het projectteam nodig heeft om betrouwbaar en voorspelbaar te zijn op het aspect tijd.

Ed heeft ervaring met het T.O.C. (Theory Of Constraints) gedachtengoed voor projectmanagement van Eli Goldratt en heeft een belangrijk bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van buffer management rapporten (US patent US6501473B1). Naast het opstellen van deterministische planningen heeft Ed ervaring met probabilistische analyses en is hij een uitstekend adviseur op dit gebied.

Quote: “Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan want tijd is geld”.

Eigen onderneming: PlanPlus

LinkedIn profiel

mei 2020 – Nog een raamovereenkomst TA samen met Aveco de Bondt

De vier Waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, HH van Delfland en HH van Schieland en Krimpenerwaard zochten voor toekomstige waterbouwkundige werken een partner voor ingenieursdiensten. Na een aanbestedingstraject bleken wij, in samenwerking met Aveco de Bondt, de juiste match! De combinatie Aveco-Kristal kreeg een maximale score op het ingediende plan. We kijken voor de komende 3-6 jaar uit naar het uitvoeren van een mooie reeks ‘nadere opdrachten’ voor de aanbestedende waterschappen. We staan er klaar voor.

Binnen onze combinatie staat Aveco de Bondt garant voor uitstekende technische expertise en de Kristal Compagnie voor eersteklas integraal project management (IPM). Voor het thema risicobeheersing levert RiskChallenger de tool, kennis en ondersteuning.

Ton Tielens

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Teamspeler en verbinder. Komt volledig tot zijn recht in een werkomgeving waar hij in teamverband een kwaliteitsverbetering in de projectrealisatie door kan voeren. Zichzelf helemaal inleven in de opgave van een opdrachtgever en vervolgens samen met het projectteam de beste aanbesteding- en contractafwegingen maken.

Ervaring: Als contractmanager en aanbesteder ligt zijn passie bij de inrichting van het rivierengebied: uiterwaardinrichting en dijkververbetering. Vanuit integrale gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied heeft Ton zich ontwikkeld tot contractmanager van gebiedsontwikkelingen rond de rivieren. Sinds 2000 is hij contractmanager binnen NURG-, KRW-, Ruimte voor de Rivier- en HWBP projecten, werkend voor het ministerie van LNV, RWS, DLG of een waterschap.

Daarnaast heeft Ton een passie om kennis over te dragen om zo teams zichzelf verder te laten ontwikkelen op het gebied van aanbesteden en contractmanagement. Dit heeft hij gedaan in adviesopdrachten over contractstrategie in binnen- en buitenland (SBB, provincie Gelderland, Turkije, Haïti, Vietnam en Ethiopië), aanbestedingen van ecologische onderzoeken (VBNE) en natuurontwikkeling (Brabants Landschap).

Quote: “Het project staat centraal, de invulling van de IPM-rollen moet daar dienstbaar aan zijn.”

Eigen onderneming:  ToTender, partner in aanbesteden en contracten

LinkedIn

Martijn van den Broeke

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder, bruggenbouwer. Verbinden is waar Martijn voor staat op het gebied van project- en contractmanagement bij grote en/of complexe infrastructurele projecten. Hij zorgt voor een soepele samenwerking waarin ieders belang zoveel als mogelijk wordt gerealiseerd. Wanneer partijen plezier hebben in hun werk wordt door synergie een betere kwaliteit gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken streef ik naar continue verbetering van producten, processen en samenwerkingsvormen.

Ervaring: Martijn vervult rollen als contractmanager en plaatsvervangend projectmanager. De eerste jaren van zijn loopbaan was dat voor Rijkswaterstaat op het project Rijksweg 73-Zuid en Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk. Later brug “de oversteek” voor de gemeente Nijmegen en de afbouw van de Noord-Zuidlijn. De afgelopen jaren houdt hij zich vooral bezig met HWBP projecten bij Waterschappen.

Quote: “Leg niet teveel vast, anders beweegt het niet meer.”

Eigen onderneming: Brygga

LinkedIn

mrt 2020 – PIM biedt gratis virtuele werkplekken aan voor IPM-teams

Volledig online een ruimtelijk project opzetten? Het kán!

Een online IPM-team alsof je samen in een projectkamer zit? Het kán!

Stakeholders online volledig laten participeren? Het kán!

Dat alles met alleen een browser en internet verbinding? Het kán!

Maak kennis met ons vernieuwde PIM geo-platform!

Via een gratis online cursus plus 2 maanden toepassing op úw projectomgeving. U kunt hiervoor contact opnemen met Piet Stout: 06 4673 5032

  1. Webinar ter kennismaking;
  2. Online basiscursus, waarbij platform wordt gevuld met data voor úw projectomgeving;
  3. Twee maanden gebruik van het PIM platform voor úw project.

Of bekijk eerst onze flyer waarin de mogelijkheden met PIM.info verder worden beschreven.

Marjolein van Dijk -de Groot

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Betrokken, mens- en resultaatgerichte leidinggevende. Het bieden van duidelijkheid, structuur en rust zijn kernwaarden in mijn werk. Ik houd ervan oplossingen te brengen in complexe situaties, zoals moeizame communicatie en bij tegengestelde belangen.

Mijn coachingskwaliteiten zet ik op diverse manieren en momenten in. Ik weet een veilig werkklimaat te creëren waarbinnen mensen zich uitgenodigd voelen zich te uiten en te ontwikkelen.

Ervaring: Mijn sporen heb ik ruimschoots verdiend in het ‘groene’ maatschappelijke domein; in de gebied-, landschap- en natuurontwikkeling bij een veelheid aan organisaties zoals Dienst Landelijk Gebied, provincie, natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen. Altijd in leidinggevende rollen; in de lijn van organisaties, maar ook als programmamanager, procesbegeleider en projectleider/gebiedsontwikkelaar. Ik ben een generalist op de inhoud en een specialist op het proces.

In het werk heb ik mijn omgevingsbewustzijn en bestuurssensitiviteit goed ontwikkeld en heb ik altijd een vruchtbare relatie opgebouwd en onderhouden op diverse (ambtelijke) niveaus. Ik houd ervan om samen met anderen mooie resultaten te halen.

Quote:Hoe groter de ogenschijnlijke chaos, hoe mooier de uitdaging.”

Eigen Onderneming: Inter-M

LinkedIn

Arjan Hartong

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Motivator, verbinder en mensgericht projectbeheerser en leidinggevende. Voelt zich als een vis in het water binnen een dynamische projectorganisatie waar iedereen vanuit zijn of haar expertise bijdraagt aan het behalen van de projectdoelstelling. Hierbij focust Arjan zich graag op het organiseren, plannen en structureren en treedt op als verbindende schakel tussen de verschillende disciplines. Risicomanagement, financiën, AO/IC en zorgen voor de juiste stuur- en verantwoordingsinformatie vormen zijn sterkste punten.

Ervaring:  De afgelopen 10 jaar is Arjan actief als MPB’er. Voorbeelden zijn de projecten Zwakke Schakels N-H (HWBP-2) voor HH Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat, Spooromgeving Geldermalsen (PHS) voor ProRail en Dijkversterking Neder-Betuwe (HWBP) voor Waterschap Rivierenland. Alle drie grote multidisciplinaire projecten met meerdere financiers en onderdeel van landelijke programma’s met de status groot project. Voordat Arjan zich specialiseerde in projectbeheersing was hij actief op het snijvlak van financiën en bedrijfskunde onder andere als controller bij Hollands Noorderkwartier en bij KLM.

Quote:Als alles onder controle is gaan we niet hard genoeg.” 

Eigen onderneming:  Arjan Hartong

LinkedIn

Aart Troost

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Projectbeheerser, adviseur, coördinator, coach. Aart is een breed ontwikkelde, besluitvaardige man met een toegankelijke persoonlijkheid; mensgericht. Aart is zeer goed bekend met de diverse IPM rollen op programma en (deel-) project niveau en heeft succesvol gefunctioneerd als coachend project manager, manager projectbeheersing en adviseur, leidinggevende en coördinator binnen zijn opdrachten.

Ervaring: Opgeleid als bedrijfseconoom, heeft Aart zich daarna doorontwikkeld tot manager projectbeheersing (IPM) binnen grote ruimtelijke projecten, in alle fases van verkenning tot realisatie. De afgelopen 15 jaar heeft hij daar ruime ervaring in opgedaan o.a. bij RWS en ProRail, provincie, waterschappen en diverse gemeenten.  

Binnen zijn opdrachten zorgt hij voor het opzetten en uitvoeren van de project processen financiën, planning, risicomanagement en kwaliteitsmanagement, voor voortgangsrapportages, inrichting van de projectadministratie, wijzigingen, baseline beheer en de uitvoering van audits op de uitvoeringsprocessen.

Quote:  “Mijn drive ligt in het meenemen van het team om samen te excelleren in de kwaliteit en inhoud van de te leveren producten. Op een professionele manier, maar zeker ook met plezier en humor.”

Eigen onderneming: Troost Financieel Interim Management

LinkedIn

feb 2020 – Raamovereenkomst Aveco de Bondt met HDSR

Aveco de Bondt heeft samen met haar partner Kristal Compagnie de raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gegund gekregen. Onze raamovereenkomst richt zich op de thema’s: regionale waterkeringen, oevers, kunstwerken en zuivering technische werken.

Bij zowel Aveco de Bondt als bij Kristal Compagnie staat kwaliteit en expertise hoog in het vaandel bij alles wat wij doen. De uitvraag van HDSR sloot hier goed op aan. De aanbesteding is namelijk gegund op 100% kwaliteit waarbij is beoordeeld op de onderwerpen projectorganisatie, risicobeheersing én innovatie & duurzaamheid. De overeenkomst is aangegaan voor 2 jaar met een mogelijke verlenging van tweemaal één jaar.

Al langere tijd werken Aveco de Bondt en Kristal Compagnie samen aan diverse projecten voor waterschappen en aannemers. Een succesvolle samenwerking waarbij Kristal Compagnie focust op de IPM rol en Aveco de Bondt op de technische expertise. Voor het thema risicobeheersing levert RiskChallenger de tool, de benodigde kennis en ondersteuning.

Bekrachtiging samenwerking Kristal Compagnie en Aveco de Bondt

jan 2020 – Jubileumjaar Kristal Compagnie!

Dit jaar gaat de Kristal Compagnie Coöperatie haar eerste lustrum vieren. Een jubileum commissie is al hard aan het werk om de nodige festiviteiten te organiseren.

In zijn Nieuwjaarstoespraak maakte voorzitter Wim van der Weijden melding van dit heuglijke feit. Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst, gehouden op 8 januari in het koetshuis van kasteel Haarzuilen, waren ruim 40 leden en vrienden van de coöperatie aanwezig. In zijn toespraak gaf Wim ook toelichting op de plannen van het coöperatiebestuur voor 2020, wat vooral een jaar van “binden, boeien en consolideren” moet gaan worden. Met veel aandacht voor het leveren van kwaliteit, het benutten van onze gezamenlijke kennis en ontwikkelen van meer eigen producten. We zijn een community van ondernemers en willen zeker geen “detacheringsclub” worden.

Mike Seelen

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Project- en teamleider die een cultuur tot stand weet te brengen die gericht is op continu verbeteren en van elkaar leren. Toont daarbij grote inzet, passie, doorzettingsvermogen en respectvol leiderschap.

Ervaring: Mike heeft een lange ervaring als leidinggevende, vooral opgedaan bij Waterschappen. Daarbij heeft hij bijzondere prestaties geleverd door Lean en Lean Six Sigma toe te passen:  “van afvoerputje van de organisatie tot toonaangevend binnen de sector”. Verder heeft hij ervaring als projectleider grondverwerving voor de uitvoering van de PAS/N2000-opgave. Een opgave die onder grote tijdsdruk en op basis van nieuwe samenwerking gerealiseerd moest worden. Als jurist heeft hij zowel in het publiek- als het privaatrecht ervaring. De wijze van gegevens analyseren en structureren past hij niet alleen toe in het juridische vak, maar ook in vele andere gebieden.

Quote:Als het doel bereikt is, de lat weer wat hoger leggen en een nog betere prestatie neerzetten.”

Eigen onderneming: SEELEN management en projecten

Piekberging Haarlemmermeer -contractvoorbereiding

Opdrachtgever: Aveco de Bondt (hoofdaannemer) voor HH Rijnland

Uitgevoerd door: Peter Menges

juni 2018 – september 2019

Opdracht: In de Haarlemmermeerpolder wordt, als KRW-maatregel, een piekberging van 1 miljoen kuub water voorbereid. Het project is in nauwe samenspraak met de omgeving voorbereid, en inmiddels zijn alle onteigeningen en planvoorbereidingen afgerond. In de polder zal in 2022 een nieuwe dijk van 3,5 km zijn aangelegd die met een in- en uitlaatconstructie op de Ringvaart is aangesloten.

De opdracht betrof de contractvoorbereiding voor de realisatie van de piekberging. Aveco de Bondt mocht deze opdracht uitvoeren onder een lopende ROVK ingenieursdiensten. De Kristal Compagnie leverde het projectmanagement (IPM-rol, leiding gevend aan IPM-team en verbindende schakel met IPM-team van HH Rijnland) aan Aveco de Bondt.

Uitvoering: Tijdens de contractvoorbereiding stond het integreren van klanteisen vanuit techniek, duurzaamheid en omgeving tot een evenwichtig UAV-gc contract centraal. Enkele uitdagingen betreffen beheersing van het opbarst risico, onverwachte ‘hedendaagse’ eisen vanwege Natura2000 / stikstof-depositie en PFOS, maar ook het beperken van overlast tijdens de realisatie.

Het contract is volledig afgestemd op een landschapsplan dat parallel door de landschaps-architect is opgesteld. Namens Aveco de Bondt geeft de projectmanager leiding aan het contract voorbereidende IPM team en vormt de verbindende schakel met het IPM team van Rijnland.

Behaalde Resultaten: Allereerst heeft onze PM leiding gegeven aan het tenderteam bij Aveco de Bondt en de mini competitie van HH Rijnland gewonnen. De kwaliteit is in de boordeling daarbij doorslaggevend geweest.

Als resultaat van contractvoorbereiding is een op de UAV-gc gebaseerde vraagspecificatie opgesteld, waarbij in de set van informatieve documenten een reeks technische documenten en omgevingsdocumenten is bijgevoegd. Ook is de inschrijvingsleidraad en het EMVI-beoordelingsprotocol opgesteld, alsmede een op SSK methodiek gebaseerde raming van uitvoeringskosten.

Ondersteuning opstart Sterke Lekdijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Uitgevoerd door: IPM-team van de Kristal Compagnie, met o.a. Wim vd Weijden (PM), Kees Veraa (TM), Astrid Stokman (OM), René vd Berg (MPB), Peter Slot en Erik Tempels

April – oktober 2017

Opdracht: Het ondersteunen en opleiden van twee relatief onervaren IPM projectteams bij het opstellen van hun plannen van aanpak voor de Verkenning van 2 HWBP projecten, de eerste projecten van het programma ‘Sterke Lekdijk’. Dit betrof de snelle opstart van de dijkversterking projecten Salmsteke en Wijk bij Duurstede – Amerongen tot aan het verkrijgen van de subsidie­beschikkingen, en daarmee ook een ‘vliegende start’ op het hele programma Sterke Lekdijk. De doelstelling was om de opdracht binnen een taakstellende deadline te realiseren.

Uitvoering: De Kristal Compagnie realiseerde zich dat de vraag primair draaide om de ondersteuning van de HDSR IPM teams en om daarbij een zo groot mogelijke leereffect te bewerkstelligen richting volledig zelfstandig opererende projectteams. Tegelijkertijd is KC de uitdaging aangegaan om de projectdoelen te behalen met een ambitieuze planning (resultaatverplicht-ing). Om die reden hebben we ervoor gekozen om een compleet IPM-schaduwteam in te zetten, aangevuld met specialisten op het terrein van planning, kostenraming, projectbeheersing en ondersteuning alsmede een technisch auteur.

Als Kristal Compagnie hebben we met de uitvoering van deze opdracht aangetoond de kennis, ervaring en aanpak in huis te hebben, op alle IPM-vakgebieden, om een typische Waterschap opgave op vernieuwende wijze, tijdig en met hoge kwaliteit op te kunnen leveren. Bij de begeleiding en coaching van de twee IPM-teams hebben we kunnen putten uit een jarenlange ervaring in het begeleiden van IPM-teams en specifiek HWBP projectteams. Kern van onze aanpak is geweest om, op basis van een veilige omgeving met wederzijds vertrouwen, de IPM-rolhouders zichtbaar maar op de achtergrond te ondersteunen bij het zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden. Waar kennis en ervaring ontbrak, is het meester-gezel-leerling principe gehanteerd: eerst voordoen, vervolgens samendoen en daarna zelf doen. Naast de vakinhoudelijke kennis zijn story-telling, challengen en coaching de belangrijkste competenties geweest die het KC schaduwteam heeft getoond.

Behaalde resultaten: Door de grote ambitie van het waterschap is dit ook voor ons een spannende opdracht geweest. Eindresultaat was dat beide HDSR IPM-teams tot zelfstandigheid zijn gebracht, en voor beide projecten op tijd de subsidiebeschikking is aangevraagd en verkregen. Voor die tijdigheid heeft het KC team ook belangrijke inhoudelijke bijdragen moeten leveren. Afgelopen zomer (2019) is van het eerste van de 2 projecten de Verkenning afgerond en het VKA opgeleverd, geheel volgens het tijdens deze opdracht opgestelde PvA.

Feedback Opdrachtgever: Tijdens de evaluatie van de opdracht hebben alle betrokkenen, zowel de twee projectteams als de opdrachtgever, uitgesproken dat de kracht en inzet van het schaduwteam essentieel zijn geweest en dat het ‘loslaten’ tegen het einde van de opdracht heeft bewezen dat de teams klaar waren voor het vervolg. Ook heeft HDSR gemeld dat de KC de opdracht naar haar volle tevredenheid heeft uitgevoerd, en daarmee ook een bijdrage heeft geleverd om het HWBP programma te gebruiken als een ‘vliegwiel’ naar een lerende organisatie voor de Sterke Lekdijk.

Jelle Sipkema

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Projectbeheerser, projectleider, adviseur. Jelle is pro-actief, resultaatgericht, hands-on en een echte teamspeler, die werkt vanuit persoonlijk contact en duidelijke afspraken en doelen. Het delen van kennis en kunde is voor hem essentieel en hij probeert altijd te zoeken naar optimalisatie zowel in zijn team, het project, het programma als in de lijnorganisatie.

Ervaring: Jelle is een integraal adviseur en manager op het gebied van projectbeheersing met ervaring over de volle breedte van risicomanagement, planning, kostenbeheersing en kwaliteitsborging. Ruim 11 jaar ervaring in projecten conform MIRT of vergelijkbaar, vanaf 2011 als manager projectbeheersing (IPM-rol) voor dijkversterking projecten bij waterschappen. Daarbij heeft hij alle faseringen doorlopen binnen het programma Ruimte voor de Rivier met project Munnikenland, de verkenningsfase binnen het programma HWBP en vanuit de coördinerende rol alle faseringen binnen het programma HWBP2. Ervaring met E&C contracten en het Alliantiecontract dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. 

Quote: “Stel vragen en wees nieuwsgierig”.

Eigen onderneming: Sipkema projectbegeleiding en beheersing

Gijs van Ginneken

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder, teamplayer, resultaatgericht, innoverend, samenwerkend, coach. Sterk analytisch, gedreven en werkend vanuit een sterke basis in de GWW sector. Flexibel met een goede sensor voor onderlinge verhoudingen in het realiseren van gestelde doelstellingen.

Ervaring: Contract en projectmanager. Ir Weg- en waterbouw (Wageningen) met meer dan 25 jaar ervaring in infrastructurele projecten in binnen- en buitenland . Ervaringen opgedaan  bij advies- en ingenieursbureaus, RWS, waterschappen en gemeenten. Goed thuis in de water(veiligheid)sector met focus op contractmanagement (IPM), UAV, UAV-gc en  contractbeheersing (SCB). Aandacht voor projectrealisatie binnen tijd, geld en een tevreden opdrachtgever.

Quote: “Wees duidelijk: zeg wat je doet, en doe wat je zegt.”

Eigen onderneming: Aquadvice