All posts by Kees Tol

Piet Stout

Initiator en nu actief bestuurslid en marketeer van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Ondernemer pur sang. Nieuwe kansen signaleren, crisismanagement en organisatievraagstukken zijn de brandstof voor zijn motor. Het bundelen van kwaliteit, het leveren van toegevoegde waarde met beleving staat centraal.

Ervaring: Vanaf zijn vakopleiding gedreven bezig met het bieden van meerwaarde vanuit (zelfstandig) ondernemerschap. Nieuwe concepten, vernieuwende aanpak. Van de bouwbranche tot strategisch maatschappelijk vastgoed, van duurzame energie tot ondernemersplatform.

Quote: ‘Met bezieling en beleving de krachten bundelen en het verschil maken. De kwaliteiten van ondernemers ten volle benutten en tot de besten willen behoren.’

Eigen ondernemingen: Kristal Compagnie B.V., Alleco Energy

LinkedIn

Peter Slot

               

Mede-initiator en nu actief bestuurslid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Structureren en operationaliseren. Peter is de ‘linking pin’ tussen beleid en uitvoering. Hij geeft nieuwe initiatieven handen en voeten. Is de meester-planner van de Kristal Compagnie.

Ervaring: Meer dan 25 jaar ervaring met zeer complexe ruimtelijke projecten, waarvan 15 jaar als zelfstandige. Van lokale overheden tot private partijen. Peter heeft zijn kennis en ervaring de afgelopen jaren verbreed naar alle beheersaspecten van projectmanagement.

Quote:Gezond verstand is een goede raadgever, zeker bij complexe vraagstukken. Breng de opgave terug naar de basis. Met aandacht voor proces, resultaat én de teamleden.”

Eigen onderneming: Masterplan Consultancy BV           LinkedIn logo

Dik de Bruijn

Initiator en nu organisator Kristal Compagnie

Rol: Organisator en aanjager, met puntjes op de i. Strategisch inzicht, creativiteit en vermogen complexe zaken ‘plat te slaan’ zijn kenmerkend. Dik is sterk in het plannen, sturen en beheersen van projecten en aansturen van teams. Én in het ontwikkelen van kwaliteits- producten en diensten.

Ervaring: Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond (Dr.Ir. Natuurkunde) heeft hij zich 20 jaar in diverse managementrollen ingezet bij Shell International, en aansluitend als partner bij consultancy bureau BEST ExperienceTheDifference. Het leiden van grote projecten en programma’s, inclusief verandermanagement, loopt als rode draad door zijn loopbaan.

Quote: “Áls je iets doet, doe het dan goed.”

Eigen onderneming: Kristal Compagnie BV, InnoFlexa BV                       LinkedIn logo

Wim van der Weijden

Initiator en nu zeer actief Voorzitter van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Inspirator, verbinder, trekker, veranderaar. Werkt resultaatgericht, transparant en creatief. Is het gedreven visitekaartje van de Kristal Compagnie.

Ervaring: De wereld van de IT was ooit zijn werkterrein. Als directeur bij Volmac Nederland en Cap Gemini heeft hij het belang van samenwerking, het omgaan met verschillende belangen en transparantie ontwikkeld tot een tweede natuur. In 1999 is hij als zelfstandig ondernemer/statutair directeur overgestapt naar de wereld van infrastructuur, subsidieprogramma’s en ruimtelijke ordening. Tevens was hij een van de oprichters van BEST ExperienceTheDifference.

Quote: ‘Ik wil niet weten hóe iets werkt, maar zorgen dát het werkt. Optimaal werkt. De uitdaging voor mij is om samen met mijn omgeving doelen te bereiken. En met plezier sámen dat stapje extra doen.

Eigen onderneming: Kristal Compagnie BV, Sciplede Beheer BV        LinkedIn logo

HWBP-2 programma van WSHD

Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta (WSHD)

Programmamanager: Wim van der Weijden, van maart 2011 – december 2014 en daarna een half jaar coach van zijn opvolger en de IPM projectteams.

Opdracht: Planning en uitvoering van het HWBP-2 programma van WSHD, 14 projecten met een totale waarde rond 500M€. Hierbij zijn diverse vernieuwingen ingevoerd, zowel op programma- als projectniveau, om het programma te versnellen, de kwaliteit te borgen en risico’s beter te managen.

  • Introductie van Prince-2 en IPM voor projectmanagement; ‘best practices’ uitgerold in de organisatie en meester/gezel/leerling programma opgezet.
  • Planfases van alle projecten versneld met behulp van diverse optimalisaties en parallelschakeling van activiteiten; introductie van ‘probabilistic plannen’.
  • Introductie van ‘E&C’-tenzij (Engineering &Construct) aanbestedingen; gebruik van ‘Systems Engineering’ met hergebruik van vraagspecificaties waarmee een enorme versnelling en kwaliteitsverbetering is bereikt in de aanbestedingen.
  • Inrichting systeemgerichte contractbeheersing en uitrol in organisatie.
  • Risicomanagement strategie (RISMAN) verder ontwikkeld; risicomanagement locatiegericht gemaakt waardoor beheersmaatregelen concreet werden.

Context: In 2010 waren de HWBP-2 projecten stilgelegd. De eerste uitdaging was om weer in control te komen, waartoe een nieuwe governance structuur is opgezet en ook goed werkend is gekregen. Vervolgens werd een flinke versnelling van het programma gevraagd om weer op het HWBP-2 schema te komen.

Behaalde resultaten: 6 projecten volledig opgeleverd, afgerekend en overgedragen per eind 2014; het volledige programma ligt ruim voor op de planning bij aanvang en zal volgens prognose 30% minder kosten dan de originele baseline van 2011. Met stevig programmamanagement is WSHD van hekkensluiter tot koploper gebracht in het landelijke HWBP-2 programma.

De meeste ingevoerde vernieuwingen zijn vanuit het programma ook succesvol uitgerold in de hele WSHD organisatie.

Voor meer informatie open de Interne Nieuwsbrief Hoogwaterbeschermingsprogramma-2

Project eiland Tiengemeten voor DLG

Opdrachtgever: Organisatie Dienst Landelijk Gebied (DLG), ministerie van LNV
Projectmanager: Piet Stout. Hij werd tevens benoemd tot gedelegeerd opdrachtgever.
Opdracht: Realisatie van de inrichting van het eiland Tiengemeten met als doel het eiland (1000 ha.) om te bouwen van landbouwgebied naar natuur / recreatie. Totale projectkosten € 37 miljoen. Bijzondere aspecten binnen dit zeer omvangrijke en complex gefinancierde project waren o.a.:

  • Het voeren van contract- en risicomanagement (UAV-GC).
  • Dijk- en kadeverbetering, doorsteken van dijk om zo de invloed van het Haringvliet in het gebied te krijgen, realisatie zorgboerderij, bezoekerscentrum en diverse musea, restauratie van oude sluis en van diverse oude gebouwen.
  • Sturen van processen die door de grote verscheidenheid aan partijen, en dus belangen, als complex gezien mogen worden. Deelnemende partijen in dit proces waren: Provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Delta Natuur, Rijkswaterstaat, gemeente Korendijk, LNV, waterschap Hollandse Delta en diverse Europese Partners.

Context: als gevolg van politieke ambities was het project al van start gegaan voordat de interne organisatie (DLG) daarop voorbereid was.

Behaalde resultaten: Het beoogde eindresultaat is behaald binnen de planning en het beschikbare budget. Resultaten zijn behaald door te sturen op een efficiënte organisatie met duidelijke verantwoordelijkheden. Daarbij is bovendien het werkplezier in het team teruggekeerd. Achterstanden in planning zijn ingehaald, kwaliteitsniveau en grip op financiën zijn naar het gewenste level gebracht.
De opening van het eiland is gerealiseerd met grote belangstelling van landelijke pers, diverse bestuurders en toenmalig minister Verburg.
Het project is in Brussel onderscheiden met een EU LIFE award voor het projectmanagement van Tiengemeten.